Home

Over Quotation
Over mij: opleiding en werkervaring
Over mij: trainingservaring
Diensten
Reacties van klanten
Contact
Disclaimer
Diensten
Consultancy

Mijn consultancy activiteiten gaan hoofdzakelijk onder C3 Adviseurs en Managers. Wij adviseren in de gezondheidszorg. Wij zijn interim bestuurders en interim managers voor de zorg. We leiden (strategische) veranderingsprocessen en begeleiden en realiseren organisatieveranderingen.

Daarbinnen adviseer ik zelf onder andere over de toegang van zorginnovaties, vooral in het ziekenhuissegment. Het vereist zowel kennis als ervaring en het juiste netwerk om waardevolle nieuwe zorginterventies een plek te geven binnen de veelal complexe ziekenhuisbekostiging.


Trainingen

Het huidige trainingsaanbod van Quotation training en advies kent drie hoofdcomponenten. De modules kunnen op zichzelf of in combinatie worden aangevraagd. Specifieke wensen binnen deze onderwerpen worden altijd in acht genomen, combinaties zijn ook mogelijk. Andere specifieke onderwerpen worden op verzoek aangeboden.


Financiering van de zorg

Wat geven wij eigenlijk uit aan gezondheidszorg in Nederland? Welke onderdelen van de zorg hebben de hoogste uitgaven? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere landen?

 
We weten allemaal dat de zorgkosten stijgen en we hebben ook wel een idee waarom. Interessant is om te kijken in welke sectoren nu die sterke groeifactoren zitten en waar de stijging afvlakt door maatregelen. Ook wordt ingegaan op de manier waarop de bezuinigingen worden gerealiseerd en waar deze op gericht zijn. Ook kijken we naar de spelers in de gezondheidszorg die invloed hebben op de financiering en hierin adviseren. Aan de hand van de lange termijn visies van het Ministerie van VWS en haar adviseurs kan een indruk worden gevormd over hoe de organisatie van zorg zich verder zal ontwikkelen. Tenslotte is er gedurende de training ruimte voor discussie over bijvoorbeeld over marktwerking in de zorg, en wat nu werkelijk doelmatigheid is in de zorg.

 
Ziekenhuisbekostiging 
 
Wat was ook alweer de reden om in ziekenhuizen de DBC te introduceren? En heeft dat succes gehad? Kennelijk niet voldoende, want we zijn nog op weg naar transparantie: de DOT (DBCs op weg naar Transparantie).
 
De DOT, een mooi acroniem, maar wat waren nu de achterliggende overwegingen om de DOT vorm te geven zoals hij er nu uitziet? Deze training gaat daarop in, te beginnen met de historie van de DBC en de politieke context ervan. vervolgens worden de achterliggende structuren van DOT besproken, tot en met de beslisbomen. Met voorbeelden van beslisbomen en een kijkje in de DBC productenviewer wordt nog wat meer inzage gegeven in de DOT structuur. Tenslotte komt aan de orde hoe alle declaraties via een landelijjke 'grouper' zullen verlopen.
 
In deze training wordt dus nadrukkelijk niet ingegaan op hoe DOTs in uw ziekenhuis precies moeten worden toegepast, maar de training geeft inzichten in het hoe en waarom van de DOT.
 
 
Inleiding in de Farmaco-economie
 
De meeste mensen in de zorg geven aan dat zij in publicaties, richtlijnen en diverse artikelen regelmatig farmaco-economische gegevens tegenkomen. Wat betekent farmaco-economie eigenlijk voor u?
 
Met farmaco-economie proberen we een zo objectief mogelijke vergelijking te maken van de kosten en baten van geneesmiddelen ten opzichte van elkaar. In bredere zin (alle zorginterventies) is dat gezondheidseconomie.
Hoe bereik je die objectiviteit? Doordat menigeen niet zo vertrouwd is met farmaco-economie hangt er soms een zweem van wantrouwen jegens dit soort onderzoek en de resultaten. In Nederland hebben we afspraken gemaakt hoe we dit onderzoek uitvoeren, en die afspraken zijn gevat in een set farmaco-economische richtlijnen.
 
Aan de hand van deze richtlijnen bespreekt de trainer wat er nu allemaal komt kijken bij de opzet en uitvoering van farmaco-economisch onderzoek; welk perspectief kies je, welke kosten neem je mee, hoe modelleer je in het onderzoek, hoe toets je de juistheid van je resultaten, hoe deze gegevens te betrekken in besluitvorming etc. Kortom, een volledige inleiding in de farmaco-economie.
 
Home